طراحی لوگو

طراحی لوگو سایت اکسپکت هوم:

بخش طراحی شرکت داتیس، طراحی لوگو و سایر اجزای سایت را بر عهده گرفته و آن را به نحو احسنت به انجام می رساند

تکنولوژی و ابزار پیاده سازی:

Photoshop CC,IIIustrator CC

پلتفورم های سازگاری با این پروژه:

OS,Windows, IOS, Android

expexthome.com